1 + 1 + 3 = QUADRO

By Andrea Kret, 29 November 2021
QUADRO kusttoren met groot dak

“Papeg_” staat op het briefje dat de kleine Mia in haar hand heeft. “Aai!”, roept ze uit en holt ervandoor, op zoek naar de ontbrekende drietekenklank. Ze ontdekt hem bovenaan de klimtoren, waar ze eerst helemaal bovenop moet klimmen, om het briefje dat daar hangt te kunnen grijpen. Ja, ze heeft het! Nu rent ze nog sneller om haar trofee bij de anderen neer te leggen. Ze heeft een glimlach van oor tot oor.

Dit is de taalles in een basisschool in Hessen. Eigenlijk een heel normale school – het bijzondere is echter dat beweging hier een hele belangrijke rol speelt. Naast twee gymlessen per week is er nog een bewegingsles, die de leraren op hun eigen manier kunnen invullen.

“Kinderen in de eerste en tweede klas kunnen maar moeilijk zes uur op hun plek blijven zitten. Juist omdat ze voorheen op de kleuterschool bijna helemaal vrij konden spelen", legt Sarah, een van de leraressen, uit. Ze vindt dat het onderwijs meer beweging zou moeten integreren en handelingsgerichter zou moeten zijn: “Omdat kinderen zich tegenwoordig toch al te weinig bewegen.” (Zie ook het artikel “Bankhangers – waarom gebrek aan beweging voor kinderen nog schadelijker is dan voor volwassenen” over hetzelfde onderwerp.) Daarom vult ze haar les aan met motiverende oefeningen – zodat de kleintjes met meer plezier leren. En omdat het goed voor ze is.

Tijdens de les bij Sarah vinden ook lees- en rekenwandelingen plaats. De leeswandelingen zijn een soort puzzeltocht: de kinderen lezen de aanwijzingen eerst hardop voor en voeren ze dan vervolgens uit. Er is ook een loopdictee: daarbij moeten de leerlingen letters, woorden en zinnen onthouden die over de ruimte zijn verdeeld en deze opschrijven als ze weer op hun plek zitten.

Afbeelding
Rekenoefening

Het bouwpakket van QUADRO kende Sarah al zolang ze zich kan herinneren. Toen ze er dus over nadacht wat in het klaslokaal nog allemaal mogelijk is, kwam ze op het idee om contact met ons op te nemen. “QUADRO is geweldig. Ik kan het flexibel gebruiken en aanpassen aan mijn lesidee”, zegt ze. En ze heeft veel goede ideeën – een paar daarvan beschrijven we hier:

Geschiedenis in beweging

Bij de geschiedenisles in beweging hingen heel veel afbeeldingskaarten aan het QUADRO klimrek. De kinderen moesten erin klimmen en twee kaarten uitzoeken die ze bijzonder interessant vonden. Vervolgens moesten ze een kort verhaaltje verzinnen dat ze dan in een spreekoefening aan de anderen moesten vertellen.

Afbeelding
QUADRO klimtoren met afbeeldingskaarten

Letterklimmen

Daarbij moesten de ontbrekende letters of klanken van het klimrek worden gehaald (zoals aan het begin van dit artikel beschreven).

Rekenles met QUADRO

Omdat Sarah niet alleen onderwijzeres voor gym en taal is, maar ook de rekenles voor haar rekening neemt, spreekt het vanzelf dat ze QUADRO ook daarbij gebruikt. Bijvoorbeeld toen eenvoudige meetkundige figuren werden behandeld: ze had een stap-voor-stap-handleiding voorbereid, waarmee de kinderen rechthoeken, vierkanten en balken konden bouwen. Daarna moesten ze erover nadenken wat hen aan deze constructies opviel. Bijvoorbeeld dat bij een vierkant alle zijdes dezelfde lengte hebben. En dat dit bij een rechthoek niet per se het geval is. Deze feiten werden voor de kinderen ervaarbaar, omdat de QUADRO buizen in verschillende lengtes en kleuren beschikbaar zijn.

Afbeelding
QUADRO klimtoren met cijfers

Vooral bij het bouwen van geometrische lichamen is dat handig – want voor kinderen is het vaak moeilijk zich dergelijke vormen voor te stellen zonder een concreet model. Toen ze de objecten in het groot hadden nagebouwd, konden ze de zijvlakken, hoeken en kanten met eigen ogen zien en met hun handen voelen, waardoor ze het concept beter konden begrijpen.

Afbeelding
Square
Afbeelding
Rectangle
Afbeelding
Cube
Afbeelding
Cube
Afbeelding
Cuboid

Als kinderen op deze manier leren, blijft alles veel beter hangen dan wanneer ze het alleen in een lesboek zouden lezen. Het is bekend dat opschrijven meer oplevert dan alleen zien, horen of lezen. Als het kind bovendien zelf iets in elkaar zet en dan kan zeggen: “Ik heb een kubus gebouwd” en dan de kubus in de hand kan nemen en van alle kanten kan bekijken, zal het de lesstof veel beter onthouden.

Voertuigen bouwen

Bij dit project was het de bedoeling dat de kinderen zelf uitvinden wat je nodig hebt om een voertuig te bouwen dat ook daadwerkelijk rijdt. Dat kun je natuurlijk ook ergens in een boek opzoeken. Maar het is toch veel beter om het zelf uit te proberen: met een constructie van QUADRO. De kinderen uit de derde klas, waarin het project plaatsvond, kwamen tot de conclusie dat een voertuig wielen en ten minste één as moet hebben. Daarnaast moeten de wielen ook de mogelijkheid hebben om te draaien – want anders kom je niet vooruit.

Nadat ze het een en ander hadden uitgeprobeerd, waren de voertuigen klaar. En ook al hadden ze geen motor: men kon ermee rijden! De kleine ingenieurtjes waren supertrots. En zij niet alleen. “Het was mijn favoriete project”, heeft Sarah ons verraden. Ze had vooraf gevraagd om twee extra Mobil 4 sets van QUADRO, zodat de kinderen alles konden uitproberen wat zij had bedacht.

Afbeelding
QUADRO vehicle
Afbeelding
QUADRO vehicle
Afbeelding
QUADRO vehicle

Op deze school vindt weliswaar niet al het onderwijs in beweging plaats, maar beweging wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Daarvan profiteren allen: in de eerste plaats de kinderen, omdat de les op deze manier veel leuker is. Ze zijn dankbaar dat er iemand is die zoveel moeite doet en te gekke projecten bedenkt. De zorgvuldige voorbereiding door de leraren wordt eveneens beloond als ze het resultaat zien: stralende ogen van tientallen enthousiaste leerlingen die heel veel vragen stellen.

Wij wensen Sarah en haar beschermelingen nog heel veel creatieve ideeën toe, die ze gezamenlijk kunnen realiseren!

 

Waarom beweging voor jouw kinderen zo belangrijk is, lees je hier.

Wil je nog meer inspirerende verhalen lezen? Hier vind je heel veel verschillende QUADRO verhalen.

Reacties

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.